Przejdź do głównej treści Przejdź do nawigacji
Ośrodek Badań nad Migracjami

MAGDALENA JANUSZ, Kaja Klencka, Sławomir Mandes, Shin Mazur, Sebastian Sosnowski, Nina Sprycha, Kinga Wardak. 2023.

Wizerunek osób uchodźczych na forach pomocowych. Raport z analizy treści mediów społecznościowych.

 

CMR Working Papers 132(190)


Abstrakt

Raport przedstawia wyniki badania percepcji uchodźców wśród uczestników forów i grup pomocowych aktywnych na Facebooku podczas wczesnej fazy inwazji Rosji na Ukrainę (24.02.22 - 10.04.22). Analiza skupiła się na kategoryzacji uchodźców i rekonstrukcji przypisywanych im potrzeb, emocji i zagrożeń. Płeć i wojna były dominującymi ramami, w których przedstawiano uchodźców jako bezbronne kobiety i dzieci. Ich potrzeby skategoryzowano przede wszystkim jako materialne, związane z pracą, szkołą i mieszkaniem. Integracja z rynkiem pracy została podkreślona jako ważna. Negatywne emocje, takie jak strach i trauma, były powszechnie kojarzone z uchodźcami, wpływając na dyskusje na temat tego, jak należy ich traktować. Krytyka uchodźców była ograniczona i często towarzyszyły im zastrzeżenia oparte na osobistych historiach. Uczestnicy uzasadniali swoje zaangażowanie w pomoc uchodźcom normami moralnymi, wspólną historią, bohaterstwem i wspólną tożsamością z Ukraińcami. Niektórzy wyrażali obawy dotyczące ograniczonych zasobów i ekonomicznego wpływu pomocy uchodźcom. Ogólnie rzecz biorąc, badanie ujawniło zmieniający się wizerunek uchodźców oraz podstawowe narracje i motywacje osób zaangażowanych w fora i grupy pomocowe.
 

Słowa kluczowe

uchodźcy, postrzeganie ukraińskich uchodźców, kategoryzacja ze względu na płeć, negatywne emocje i trauma, uzasadnienie pomocy