Przejdź do głównej treści Przejdź do nawigacji
Ośrodek Badań nad Migracjami

Magdalena Adamczyk. 2008.

Zwischen „hier“ und „dort“. Die Arbeitsmigration am Beispiel der pendelnden Schlesier im Oppelner Raum

 

CMR Working Papers, Nr 34(92)

Pobierz


Abstrakt

Opracowanie przedstawia migracje pracownicze ze Śląska Opolskiego do Niemiec i Holandii. Autorka pokazuje specyfikę tych migracji, opartych na wykorzystaniu pochodzenia etnicznego, dysponowania podwójnym obywatelstwem. Ukazuje zarówno konsekwencje tych migracji dla osób biorących w nich udział, jak również społeczności wysyłających. Wskazuje na zjawisko podwójnej marginalizacji zarówno w miejscu zamieszkania, jak w miejscu wyjazdów. Stosuje komplementarnie kilka perspektyw teoretycznych – dualnego rynku pracy, transnarodowej przestrzeni społecznej, glonalizacji migracji oraz peryferii. Dokonuje również typologii migracji, wyodrębniając najczęściej stosowane strategie migracyjne.