Przejdź do głównej treści Przejdź do nawigacji
Ośrodek Badań nad Migracjami

Konferencja pt. „Dekada mobilności Polacy we współczesnych przestrzeniach migracyjnych”

 

Międzynarodowa konferencja „Dekada mobilności Polacy we współczesnych przestrzeniach migracyjnych”

Termin konferencji: 15.04.2014
Organizatorzy: Ośrodek Badań nad Migracjami UW, Narodowy Bank Polski
Partnerzy: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Komitet Badań nad Migracjami PAN
Miejsce: NBP, ul. Świętokrzyska 11/21, sala im. W. Grabskiego, PISM, ul. Warecka 1A, sala konferencyjna.

Celem konferencji była dyskusja dorobku naukowego poświęconego doświadczeniu migracyjnemu Polaków w okresie poakcesyjnym. Miniona dekada przyniosła istotne umasowienie procesów migracyjnych oraz zmianę ich cech strukturalnych. Najnowsze migracje Polaków są silnie zakorzenione w społeczno-ekonomicznej rzeczywistości, oddziałują także na wiele sfer życia. Stały się przedmiotem ożywionej dyskusji publicznej oraz badań naukowych. W tym kontekście istotnym wymiarem konferencji była prezentacja dorobku najważniejszych badaczy migracyjnych i próba dokonania syntezy stanu wiedzy na temat mobilności Polaków po 1 maja 2004.

Marta Anacka and Agnieszka Fihel, Selectivity of migration and return migration in the post-accession period (economic session)
Abstract
Presentation

Jan Brzozowski, International return migration and remittances: the regional perspective (economic session)
Abstract
Prsentation

Tatiana Fic, The Macroeconomic Impacts of Migration from EU8+2 to EU15 (economic session)
Abstract
Presentation

Paweł Kaczmarczyk and Joanna Tyrowicz, Polish highly educated migrants in the UK: brain drain – brain gain – brain waste (economic session)
Abstract
Presentation

Marek Okólski, Polish migrants in contemporary European social spaces (plenary session)
Presentation

Katarzyna Saczuk and Paweł Strzelecki, Work or social transfers – the sources of income and characteristics of immigrants from Poland to four EU countries based on survey information (economic session)
Presentation link

Katarzyna Saczuk and Paweł Strzelecki, Economic factors and net migration assumptions for EU countries – how to incorporate lessons from the recent economic crisis (economic session)
Presentation

Herbert Brücker, Benefits and Costs of Post-enlargement Migration. A German perspective (plenary session)
Presentation

Program