Przejdź do głównej treści Przejdź do nawigacji
Ośrodek Badań nad Migracjami

CfP: Problemy Polityki Społecznej

 

Zachęcamy do składania abstraktów artykułów o tematyce migracyjnej.

Czasopismo: Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje

Temat numeru: Bezpieczeństwo na rynku pracy a migracje zarobkowe

Celem przygotowywanego numeru jest zaprezentowanie wyników badań i analiz dotyczących wpływu ogólnego poziomu bezpieczeństwa na rynku pracy (oraz różnych aspektów tego bezpieczeństwa) na podejmowanie decyzji migracyjnych. W założeniu redakcyjnym stwarza to szansę wniesienia wkładu do dorobku teoretycznego wyjaśniającego procesy migracji zarobkowych, szczególnie do koncepcji push and pull (Lee 1966), będącej najczęściej wykorzystywanymi ramami teoretycznymi analiz czynników stymulujących i hamujących migracje.

Termin składania abstraktów: 15. kwietnia 2018 r.

Redaktorzy gościnni: dr hab. Maciej Duszczyk, dr hab. Cezary Żołędowski, prof. UW

Więcej informacji.