Przejdź do głównej treści Przejdź do nawigacji
Ośrodek Badań nad Migracjami

Gratulacje!

 

We wtorek, 28 lutego na Wydziale Nauk Ekonomicznych miała miejsce publicza obrona rozprawy doktorskiej Magdaleny Smyk pt: „Self-selection in choice of occupation: family and gender issues” (polski tytuł: „Samoselekcja w wyborze zawodu: rola rodziców”). Promotorem rozprawy jest dr hab. Joanna Tyrowicz. Obrona zakończyła się sukcesem, a 1 marca Rada Wydziału Nauk Ekonomicznych przegłosowała wniosek o nadanie Magdzie stopnia doktora nauk ekonomicznych z wyróżnieniem.

Serdecznie gratulujemy!