Przejdź do głównej treści Przejdź do nawigacji
Ośrodek Badań nad Migracjami

Indywidualne programy integracji (IPI) w Polsce – dobre praktyki i pożądany kierunek zmian

 

W ostatnich latach, a szczególnie po 2022 roku, polskie miasta – duże, średnie i małe – przyjmują rosnącą liczbę migrantów przymusowych. Miasta odpowiadają na ich potrzeby współpracując z różnymi aktorami – samorządowymi, społecznymi i prywatnymi. Jednym z “klasycznych” narzędzi wspierających integrację migrantów przymusowych są tzw. indywidualne programy integracji (IPI). IPI są dostępne jedynie dla osób objętych ochroną międzynarodową i członków ich rodzin. Trwające obecnie w Polsce prace nad nową strategią migracyjną państwa na lata 2025-2030 sprzyjają namysłowi nad skutecznością i efektywnością implementacji IPI w aktualnym kształcie oraz dyskusji nad pożądanymi zmianami i ich kierunkiem, a także możliwością ich multiplikacji dla innych grup odbiorców, w celu poszerzenia oferty integracyjnej państwa.

Podczas rozmowy z osobami bezpośrednio zaangażowanymi w realizację IPI i przedstawicielami organizacji społecznych oferujących wsparcie uczestnikom IPI padły odpowiedzi na pytania:

–       W jakim stopniu obecny system wsparcia oferowany w ramach IPI odpowiada na potrzeby migrantów?
–       Jakie elementy z IPI są warte utrzymania i rozwinięcia?
–       Jakich elementów brakuje?
–       Jacy aktorzy powinni być docelowo zaangażowani w ich realizację?
–       W jaki sposób można zdywersyfikować/zreformować/zmienić sposób finansowania IPI i oferowania usług/wsparcia w ich ramach?
–       Do kogo powinny być one adresowane? Jakie doświadczenia innych państw można uznać za pomocne i warte uwagi?

 

Spotkanie poprowadziły dr Karolina Łukasiewicz i dr Marta Pachocka z Ośrodka Badań nad Migracjami UW oraz dr Magdalena Nazimek z Konsorcjum Migracyjnego.

Naszymi panelistami i panelistkami są:
– Paulina Berczyńska – Pracownik socjalny Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie,
– Piotr Bystrianin – Prezes Zarządu Fundacji Ocalenie i Dyrektor Pomocy mieszkaniowej i socjalnej,
– Dorota Okuniewska – Zespół ds. Osób w Kryzysie Bezdomności i Uchodźców Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu,
– Ewa Stasiuk – Starszy specjalista pracy socjalnej – koordynator w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej,
– Paweł Staszewski – Starszy pracownik socjalny Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie,
– Monika Zalewska – Starszy specjalista pracy socjalnej-koordynator w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Poznaniu.