Ośrodek Badań nad Migracjami

Informujemy, że wszystkie wydarzenia naukowe OBM są odwołane do 31 sierpnia 2020 r.

 

Ze względu na Zarządzenie Rektora UW w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród społeczności UW wszystkie wydarzenia naukowe Ośrodka Badań nad Migracjami zostają odwołane do 31 sierpnia 2020 r.

Więcej informacji: https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Attachments/5345/M.2020.154.Zarz.69.pdf