Przejdź do głównej treści Przejdź do nawigacji
Ośrodek Badań nad Migracjami

Jak uwrażliwić ludzi na hejt antyuchodźczy? O wzbudzaniu empatii offline i online.

 

Wykład doktora Wiktora Sorala i profesora Michała Bilewicza z Centrum Badań nad Uprzedzeniami UW.

 

Źródło: youtube

Data: 17 grudnia 2019

Podczas wykładu dr. Wiktor Soral i profesor Michał Bilewicz zaprezentowali wyniki ogólnopolskiego badania sondażowego przeprowadzonego wśród reprezentatywnej grupy dorosłych i młodzieży dotyczące oceny częstotliwości spotykania się z różnymi formami mowy nienawiści m.in. w Internecie, telewizji, prasie, radiu, czy podczas kontaktów towarzyskich.

Analizie poddano postrzeganie mowy nienawiści w odniesieniu do wybranych przedstawicieli mniejszości wśród wyodrębnionych grup respondentów. Ponadto wskazano na istnienie dodatniej  zależności między ekspozycją na mowę nienawiści a intencjami emigracyjnymi.

Szczególna uwaga została poświęcona efektom kontaktu międzygrupowego i obserwowanym  zmianom m.in. w postawach i empatii wobec uchodźców jakie zaszły wśród uczestników  warsztatów na temat uchodźstwa i spotkań z uchodźcami. 

Seminaria Migracyjne OBM UW: Nowe podejścia do teorii i badań migracyjnych

Seria wykładów z wybitnymi naukowcami, służąca jako platforma do dyskusji na temat aktualnych osiągnięć w badaniach migracyjnych na świecie.