Ośrodek Badań nad Migracjami

Kolejne zastosowanie RDS w OBM

 

Ośrodek Badań nad Migracjami zakończył z sukcesem jeden z etapów projektu „Sieci migranckie a integracją migrantów ukraińskich w Polsce – analiza zależności w ujęciu ilościowym i jakościowym.”, czyli badanie sondażowe przeprowadzone na grupie 500 migrantów ukraińskich pracujących w Polsce. Projekt jest finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu Sonata 8 i potrwa jeszcze do marca 2018 roku.