Przejdź do głównej treści Przejdź do nawigacji
Ośrodek Badań nad Migracjami

Konkurs im. Joanny Matejko na najlepszą rozprawę doktorską dotyczącą tematyki migracji międzynarodowych z i do Polski oraz polskiej diaspory

 

We współpracy z Fundacją Ośrodek Badań nad Migracjami ogłaszamy IV edycję Konkursu im. Joanny Matejko na najlepszą rozprawę doktorską dotyczącą tematyki migracji międzynarodowych z i do Polski oraz polskiej diaspory. Do udziału w konkursie zapraszamy doktorów, którzy obronili swoje prace w latach 2022-2024 r.
Ostateczny termin zgłoszeń upływa 30. listopada 2024r.

Fundatorką nagród w konkursie jest Agnieszka Matejko, córka dr Joanny Matejko, polskiej historyczki i działaczki polonijnej, badającej dzieje polskiej diaspory w Kanadzie i rozwój polityki imigracyjnej tego kraju.

Patronat nad konkursem objął Komitet Badań nad Migracjami Polskiej Akademii Nauk, który w swych działaniach podejmuje interdyscyplinarną problematykę procesów migracji międzynarodowych, ze szczególnym uwzględnieniem migracji doświadczanych przez Polskę – zarówno emigracji, jak i imigracji.

Regulamin 2024

Formularz 2024

Członkowie Kapituły:
dr hab. Joanna Wojdon, prof. UWr –  Przewodnicząca Kapituły
prof. dr hab. Dorota Praszałowicz
prof. dr hab. Krystyna Slany
prof. dr hab. Dariusz Stola
dr hab. Anna Horolets prof. UW
dr hab. Witold Klaus, prof. INP PAN
dr hab. Magdalena Lesińska
dr hab. Jacek Schmidt, prof. UAM
dr hab. Brygida Solga, prof. PO
dr hab. Paweł Kaczmarczyk
dr Łukasz Krzyżowski

Organizatorzy: Ośrodek Badań nad Migracjami – Uniwersytet Warszawski oraz Fundacja Ośrodek Badań nad Migracjami.