Przejdź do głównej treści Przejdź do nawigacji
Ośrodek Badań nad Migracjami

Konkurs im. Joanny Matejko 2020 rozstrzygnięty!

 

31.01.2021 Kapituła Konkursu zakończyła obrady i zdecydowała o przyznaniu nagród w Konkursie im. Joanny Matejko na najlepsze prace dotyczące tematyki migracji międzynarodowych z i do Polski oraz polskiej diaspory

W kategorii najlepsza rozprawa doktorska

  1. Kapituła zdecydowała (o przyznaniu nagrody za Pani dr Anicie Brzozowskiej (Uniwersytet Warszawski, Instytut Socjologii) za pracę „Małżeństwa mieszane a struktura społeczna i integracja imigrantów. Przypadek małżeństw polsko-ukraińskich w Polsce” napisaną pod kierunkiem dr hab. Sławomira Łodzińskiego, prof. UW i dr hab. Aleksandry Grzymała-Kazłowskiej.
  2. Dodatkowo Kapituła zdecydowała o przyznaniu wyróżnienia Pani dr Stelli Strzemeckiej (Uniwersytetu Jagieloński, Instytut Socjologii) za rozprawę doktorską „Uwarunkowania procesu adaptacji dzieci polskich migrantów. Na przykładzie badań w Norwegii” napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Krystyny Slany.

W kategorii najlepsza praca magisterska

  1. Kapituła zdecydowała o przyznaniu nagrody Pani mgr Irenie Teleżyńskiej (Uniwersytet Warszawski, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej) za pracę „ Relacje polsko-ukraińskie w soczewce migracji zarobkowej. Ujęcie (post)kolonialne.” napisanej pod kierunkiem dr. hab. Agnieszka Halemby.
  2. Dodatkowo Kapituła zdecydowała o przyznaniu wyróżnienia Panu mgr Hayman Rashid  (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa) za pracę „Autoetnograficzna restorspekcja emigracji z Bliskiego Wschodu do Europy.” napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Andrzeja Gałganka.

Konkurs realizowany jest dzięki darowiźnie córki Joanny Matejko – Pani Agnieszki Matejko we współpracy z Fundacją Ośrodek Badań nad Migracjami i pod patronatem Komitetu Badań nad Migracjami Polskiej Akademii Nauk.

Gratulujemy zwycięzcom!