Przejdź do głównej treści Przejdź do nawigacji
Ośrodek Badań nad Migracjami

Konkurs im. Joanny Matejko na najlepszą pracę dotyczącą tematyki migracji międzynarodowych z i do Polski oraz polskiej diaspory.

 

We współpracy z Fundacją Ośrodek Badań nad Migracjami ogłaszamy „Konkurs na najlepsze prace magisterskie i doktorskie dotyczącą tematyki migracji międzynarodowych z i do Polski oraz polskiej diaspory im. Joanny Matejko”. Do udziału w konkursie zapraszamy magistrów i doktorów, którzy obronili swoje prace po 15. czerwca 2020 r. Fundatorką nagród w konkursie jest Agnieszka Matejko, córka dr Joanny Matejko, polskiej historyczki i działaczki polonijnej, badającej dzieje polskiej diaspory w Kanadzie i rozwój polityki imigracyjnej tego kraju.

Patronat nad konkursem objął Komitet Badań nad Migracjami Polskiej Akademii Nauk, który w swych działaniach podejmuje interdyscyplinarną problematykę procesów migracji międzynarodowych, ze szczególnym uwzględnieniem migracji doświadczanych przez Polskę – zarówno emigracji, jak i imigracji.

Regulamin 2022

Członkowie Kapituły:

prof. dr hab. Marek Okólski (Przewodniczący Kapituły)
prof. dr hab. Dorota Praszałowicz
prof. dr hab. Krystyna Slany
prof. dr hab. Dariusz Stola
dr hab. Magdalena Lesińska
dr hab. Joanna Wojdon, prof. UWr
dr hab. Jacek Schmidt, prof. UAM
dr hab. Brygida Solga, prof. PO
dr hab. Paweł Kaczmarczyk
dr Łukasz Krzyżowski

Organizatorzy: Ośrodek Badań nad Migracjami – Uniwersytet Warszawski oraz Fundacja Ośrodek Badań nad Migracjami.