Przejdź do głównej treści Przejdź do nawigacji
Ośrodek Badań nad Migracjami

Konkurs na 4 stanowiska adiunkta

 

Ти – науковий дослідник(-ця), якому(-ій) війна унеможливлює здійснювати наукову роботу? Уже зараз Ти маєш можливість продовжити її у Варшавському  університеті (UW).

Варшавський університет (у рамках програми «Ініціатива досконалості – дослідницький університет») запрошує подати заявку на участь у конкурсі для науковців суспільних наук. Особливо заохочуємо осіб, чия дослідницька робота пов’язана з Пріоритетним науковим напрямком V , зокрема з діяльністю Центру досконалості в суспільних науках  і Центральноєвропейським соціальним  опитуванням.

Ми надаємо можливість швидко розпочати роботу і реалізовувати власні наукові прагнення,  методичну підтримку, доступ до сучасної техніки і всієї  інфраструктури UW, а також можливість працювати в середовищі дослідників суспільних наук Варшавського університету.

Уся необхідна інформація тут.

***

Jesteś badaczką / badaczem, któremu wojna uniemożliwiła realizację prac badawczych? Już teraz możesz kontynuować swoją pracę na Uniwersytecie Warszawskim

Uniwersytet Warszawski (w ramach programu Inicjatywa Doskonałości – Uniwersytet Badawczy) zaprasza do składania zgłoszeń w konkursie, który dotyczy wszystkich badaczy reprezentujących nauki społeczne. W sposób szczególny zachęcamy te osoby, których prace badawcze są powiązane z tematyką Priorytetowego Obszaru Badawczego V a zwłaszcza działań Centrum Doskonałości w Naukach Społecznych  i Środkowoeuropejski Sondaż Społeczny.

Oferujemy możliwość bardzo szybkiego rozpoczęcia pracy i realizacji własnych zamierzeń badawczych, wsparcie metodologiczne, dostęp do nowoczesnej aparatury i całej infrastruktury UW oraz współpracę ze środowiskiem badaczy społecznych na Uniwersytecie Warszawskim.

Wszystkie niezbędne informacje TUTAJ