Przejdź do głównej treści Przejdź do nawigacji
Ośrodek Badań nad Migracjami

MIGRACJE I MIASTA W CZASIE KRYZYSU HUMANITARNEGO

 

 

Wtorek, 8 marca, godzina 14-16

W ciągu zaledwie tygodnia ponad milion osób opuściło Ukrainę, a przewiduje się, że to dopiero początek masowej migracji przymusowej poza granice kraju. Zdecydowana większość osób szuka schronienia w Polsce. Polska administracja centralna, lokalna i organizacje pozarządowe, a także zwykli mieszkańcy kraju stanęli przed niespotykanym w swojej skali wyzwaniem przyjęcia i odpowiedzi na najbardziej niezbędne potrzeby osób uciekających z Ukrainy. W praktyce, to duże i małe miasta oraz społeczności lokalne od pierwszych dni kryzysu humanitarnego mierzą się z nowymi dla siebie wyzwaniami, a kolejne tygodnie przyniosą jeszcze więcej pytań i konieczność wypracowania skutecznych rozwiązań zarówno dla mieszkańców jak i nowo przyjezdnych. Jakie już są i jakie będą to wyzwania? Jak najlepiej na nie odpowiadać? Jak skutecznie zarządzać rozproszonymi działaniami realizowanymi przez lokalne administracje, organizacje pozarządowe i wolontariuszy? Jakie rozwiązania sprawdzają się najlepiej i już się sprawdziły w społecznościach od lat przyjmujących migrantów przymusowych i czego mogą się od nich nauczyć społeczności mniej doświadczone w tym zakresie? Na te i inne pytania odpowiemy podczas webinarium organizowanego przez Zespół Polityk Migracyjnych i  Zespół Badań Społeczno-Kulturowych Ośrodka Badań nad Migracjami UW. Celem tego spotkania jest dyskusja na temat aktualnych uwarunkowań dotyczących przyjmowania migrantów przymusowych, wyzwań temu towarzyszących a także najlepszych praktyk w zakresie zarządzania sytuacją kryzysową i odpowiedzi na najbardziej niezbędne potrzeby osób uciekających z Ukrainy w zakresie  zakwaterowania, edukacji, dostępu do służby zdrowia czy rynku pracy. To seminarium rozpoczyna cykl spotkań dotyczących odpowiedzi miast na potrzeby migrantów w czasie kryzysu.

Prowadząca: Marta Pachocka

Organizatorzy: Kamila Fiałkowska, Marta Jaroszewicz,  Marta Kindler, Karolina Łukasiewicz, Michał Nowosielski, Marta Pachocka, Dominik Wach

 

 

Laboratorium Polityk Migracyjnych Miast i Regionów