Przejdź do głównej treści Przejdź do nawigacji
Ośrodek Badań nad Migracjami

Nauka dla sztuki, sztuka dla nauki

 

Ośrodek Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego (OBM) został zaproszony do współpracy badawczej w projekcie Atlas of Transitions. Działania badaczy OBM polegają na towarzyszeniu powstającej sztuce od prawie pierwszych pomysłów reżyserki Weroniki Szczawińskiej i jej zespołu, przez warsztaty z cudzoziemcami mieszkającymi w Polsce, na podstawie których sztuka się tworzyła, przyglądanie się wybranym próbom spektaklu, aż po jego premierę i obserwację jego odbioru przez publiczność. „Dla nas jako badaczy społecznych współpraca z Teatrem Powszechnym z jednej strony odbywa się na terenie znanym – łączą nas zainteresowania czyli kwestie migracji, obcości, inności, integracji – z drugiej strony jest to wyjątkowa okazja do zetknięcia się z artystycznymi narzędziami i perspektywą pracy teatralnej, zupełnie dla nas nowymi i fascynującymi. Prowadzimy obserwację, czasem uczestniczącą, dyskutujemy między sobą i w gronie artystów i badaczy. Sprawdzamy w praktyce jak rozmawiają ze sobą idee socjologii publicznej Michaela Burawoya i teatru publicznego Dragana Klaicia” (Anna Rosińska z OBM). Anna Rosińska, Kamila Fiałkowska i Olga Cojocaru, przy wsparciu Marty Pachockiej i dyrektora OBM Pawła Kaczmarczyka zajmują się badawczym aspektem działań w projekcie Atlas of Transitions.