Przejdź do głównej treści Przejdź do nawigacji
Ośrodek Badań nad Migracjami

OBM na A+

 

Ośrodek Badań nad Migracjami został poddany ponownej ocenie w zakresie jakości działalności naukowej i badawczo-rozwojowej w latach 2013-2016 i decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego uznano OBM jednostką wiodącą, wyróżniającą się poziomem prowadzonych badań naukowych lub prac rozwojowych, przyznając mu najwyższą możliwą kategorię – A+.  Ośrodek jest jedną z kilku jednostek Uniwersytetu Warszawskiego, które w wyniku odwołania uzyskały wyższą niż pierwotnie przyznana kategorię naukową. Liczymy, że wytężone działania naszych badaczy sprawią, że uda się utrzymać ją w kolejnym okresie sprawozdawczym.