Przejdź do głównej treści Przejdź do nawigacji
Ośrodek Badań nad Migracjami

Ośrodek Badań nad Migracjami poszukuje stypendystów w projekcie SONATA BIS 5

 

Dyrektor Ośrodka Badań nad Migracjami UW ogłasza konkurs na stanowisko doktoranta stypendysty
w Ośrodku Badań nad Migracjami.

Warunki konkursu na stanowisko doktorant- stypendysta w Ośrodku Badań nad Migracjami (2 stanowiska)
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie Prawo o Szkolnictwie Wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. nr 164, poz.1365 z późn. zm.)
Nazwa jednostki: Ośrodek Badań nad Migracjami, Uniwersytet Warszawski

Nazwa stanowiska: doktorant-stypendysta
Projekt badawczy: SONATA BIS 5 finansowany przez Narodowe Centrum Nauki pt. „W poszukiwaniu teorii migracji wielokrotnych. Ilościowe i jakościowe badanie polskich migrantów po 1989 roku”, którego kierownikiem jest dr Justyna Salamońska
Wymagane:

  •  Status doktoranta socjologii, antropologii, ekonomii, psychologii lub innych nauk społecznych;
  •  znajomość i doświadczenie w zbieraniu i analizie danych o charakterze jakościowym;
  • dobra znajomość języka angielskiego.

Mile widziane:

  • doświadczenie w realizacji badań jakościowych z zakresu migracji;
  • posługiwanie się pakietami analizy danych jakościowych.

Opis zadań:

Do obowiązków stypendysty będzie należał udział w:

  • przygotowaniu i realizacji Jakościowego Badania Panelowego;
  • przygotowaniu raportów analizujacych migracje wielokrotne Polaków, trajektorie migracji, motywy mobilności;
  • przygotowywaniu raportów i tekstów do publikacji w czasopismach i monografiach naukowych; oraz
  • aktywny udział w pracach interdyscyplinarnej grupy roboczej skupiającej się na rozwoju innowacyjnych metod badawczych w dziedzienie nowych migracji;
  • inne zadania zlecone przez kierownika projektu.

Typ konkursu NCN: SONATA BIS 5

Termin składania ofert zawierających (1) CV, (2) list motywacyjny i (3) próbkę tekstu analitycznego (rozdział pracy magisterskiej): 28.01.2018 r., 23:59

Forma składania ofert: listownie na adres korespondencyjny Ośrodka Badań nad Migracjami (liczy się data wpływu) i/lub drogą mailową na adres konkursy.obm@uw.edu.pl

Warunki zatrudnienia: Stypendium NCN w wysokości 1400 PLN/miesiąc. Okres wypłacania stypendium: 42  miesiące. Zatrudnienie w wymiarze połowy pełnego czasu pracy

Dodatkowe informacje:
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.);

Rekrutacja jest dwustopniowa:

1/ Ocena aplikacji elektronicznej lub papierowej Kandydatów: dotychczasowe doświadczenia i osiągnięcia naukowe Kandydata/tki, inne zaświadczenia i dokumenty przesłane w aplikacji przez Kandydata/tkę.

2/ Ocena rozmowy kwalifikacyjnej Kandydatów. Do rozmowy kwalifikacyjnej w języku polskim zostaną zaproszeni wybrani Kandydaci/tki, którzy najlepiej odpowiadają profilowi Kandydata/tki zamieszczonemu powyżej i którzy otrzymali największą liczbę punktów z etapu pierwszego.
Data dodania ogłoszenia: 12.01.2018 r.