Przejdź do głównej treści Przejdź do nawigacji
Ośrodek Badań nad Migracjami

PAN-ekspertyza, panekspertyza

 

Już od dawna brakowało takiej publikacji. Dwoje badaczy z naszego Ośrodka, dr hab. Agata Górny i dr hab. Witold Klaus, jest współautorami ekspertyzy Komitetu Badań nad Migracjami PAN dotyczącej sytuacja prawnej, skali napływu i integracji w społeczeństwie polskim uchodźców. Obszerne opracowanie, którego powstanie wspierali również inni badacze OBM (dr Marta Pachocka, Renata Stefańska i Dominik Wach) oraz wieloletni nasi współpracownicy (dr hab. Paweł Dąbrowski), to kompendium wiedzy na temat realnych zjawisk w sferze tak gorąco komentowanej i dyskutowanej w debacie publicznej.

Autorzy piszą nieco prowokacyjnie we wprowadzeniu:

„Można pokusić się o stwierdzenie, że to, iż kwestia uchodźcza stała się tematyką mocno obecną w polskich mediach i dyskursie politycznym w ostatnich latach, w ograniczonym stopniu wiąże się z realnymi procesami napływu do Polski osób poszukujących ochrony. W rzeczy samej, polskie media zadziwiająco rzadko zajmują się migrantami przymusowymi w Polsce, znacznie więcej miejsca poświęcając osobom poszukującym ochrony w innych krajach europejskich. Idąc dalej, można zaryzykować stwierdzenie, że znajomość sytuacji migrantów przymusowych przyjeżdżających do Polski nie jest wiedzą powszechną”.

W publikacji znajdziemy syntetyczny opis zjawiska uchodźstwa do Polski w całym 25-letnim okresie obowiązywania Konwencji Genewskiej w Polsce (1991-2016) ze skutkami kryzysu migracyjnego w szczególności tymi, które dotyczą związanego z nim dyskursu oraz postaw polskiego społeczeństwa wobec imigracji.