Przejdź do głównej treści Przejdź do nawigacji
Ośrodek Badań nad Migracjami

praca dla stypendysty! (ilościowego)

 

Dyrektor Ośrodka Badań nad Migracjami UW za zgodą JM Rektora Uniwersytetu Warszawskiego
ogłasza konkurs na stanowisko stypendysty
w Ośrodku Badań nad Migracjami.

 

Warunki konkursu na stanowisko stypendysty

w Ośrodku Badań nad Migracjami

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie Prawo o Szkolnictwie Wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. nr 164, poz.1365 z późn. zm.)

Nazwa jednostki: Ośrodek Badań nad Migracjami, Uniwersytet Warszawski
Nazwa stanowiska: stypendysta

Projekt badawczy: SONATA BIS 5 finansowany przez Narodowe Centrum Nauki pt. „W poszukiwaniu teorii migracji wielokrotnych. Ilościowe i jakościowe badanie polskich migrantów po 1989 roku”, którego kierownikiem jest dr Justyna Salamońska

Wymagane:

 • Status doktoranta socjologii, ekonomii, psychologii lub innych nauk społecznych;
 • znajomość  i doświadczenie w analizie danych o charakterze ilościowym;
 • sprawne posługiwanie się pakietami statystycznymi (STATA, SPSS); oraz
 • dobra znajomość języka angielskiego.

Mile widziane:

 • doświadczenie w realizacji badań sondażowych, w szczególności z zakresu migracji;
 • znajomość jakościowych metod badawczych.

Opis zadań:

Do obowiązków osoby zatrudnionej na stanowisku stypendysta będzie należał udział w:

 • realizacji badania sondażowego w oparciu o online Respondent Driven Sampling;
 • przygotowaniu raportów analizujących migracje wielokrotne Polaków, trajektorie migracji, motywy mobilności, sekwencje i czas trwania;
 • przygotowywaniu raportów i tekstów do publikacji w czasopismach i monografiach naukowych; oraz
 • aktywny udział w pracach interdyscyplinarnej grupy roboczej skupiającej się na rozwoju innowacyjnych metod badawczych w dziedzinie nowych migracji;
 • inne zadania zlecone przez kierownika projektu.

Typ konkursu NCN: SONATA BIS 5

Termin składania ofert  zawierających (1) CV, (2) list motywacyjny i (3) próbkę tekstu analitycznego (rozdział pracy magisterskiej) : 8.12.2016 r., 18:00 Forma składania ofert: listownie na adres korespondencyjny Ośrodka Badań nad Migracjami (liczy się data wpływu) i/lub drogą mailową na adres migration.cmr@uw.edu.pl

Warunki zatrudnienia:

Zatrudnienie na pełnym etacie na Uniwersytecie Warszawskim oparte o umowę u pracę w pełnym wymiarze czasu pracy (8/8) Okres zatrudnienia: 36  miesięcy

Wynagrodzenie 2 800 złotych miesięcznie (stypendium).

Dodatkowe informacje:

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.);

Rekrutacja jest dwustopniowa: 1/ Ocena aplikacji elektronicznej lub papierowej Kandydatów: dotychczasowe doświadczenia i osiągnięcia naukowe Kandydata/tki, inne zaświadczenia i dokumenty przesłane w aplikacji przez Kandydata/tkę. 2/ Ocena rozmowy kwalifikacyjnej Kandydatów. Do rozmowy kwalifikacyjnej w języku polskim zostaną zaproszeni wybrani Kandydaci/tki, którzy najlepiej odpowiadają profilowi Kandydata/tki zamieszczonemu powyżej i którzy otrzymali największą liczbę punktów z etapu pierwszego.

Data dodania ogłoszenia: 24 listopada 2016 r.

Wersja .pdf ogłoszenia