Przejdź do głównej treści Przejdź do nawigacji
Centre of Migration Research

ScienceForUkraine Survey

 
*Українська версія нижче
We invite you to fill out a ScienceForUkraine-YSC survey on Ukrainian researchers abroad, focusing on the professional challenges they face and their preferences for dedicated support solutions.
If you left Ukraine as a result of Russia’s military invasion of February 24 
and  you have been affiliated to Ukrainian academic or research institutions in the public and private sectors, irrespective of the nature of the appointment or employment or the type of organisation, please fill out this survey.
Deadline: 15 July 
The survey’s main objective is to provide first-hand reliable information on the current professional challenges faced by researchers, as well as on their preferences for support measures. The findings will aim at serving as empirical evidence for planning of the support measures and advocating for dedicated programs for Ukrainian researchers at academic and funding institutions.
The survey is confidential and the data will be collected anonymously. More details about privacy are provided on the survey’s starting page.
The survey is a joint voluntary endavour of ScienceForUkraine, Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences (IBL PAN), Centre of Migration Research of the University of Warsaw (CMR UW), SGH Warsaw School of Economics, and the Young Scientist Council at the Ministry of Education and Science in Ukraine (YSC).
Should you have any additional questions please, contact Maciej Maryl (Maciej.Maryl@ibl.waw.pl, Marta Jaroszewicz (marta.jaroszewicz@uw.edu.pl), Iryna Degtiarova, and Yevheniia Polishchuk (polishchuk@kneu.edu.ua)
ScienceForUkraine team
*
Шановні колеги,
ScienceForUkraine спільно з Радою молодих учених при Міністерстві освіти і науки України запрошують Вас прийняти участь у опитуванні щодо діяльності українських вчених закордоном. Опитування є анонімним і зосереджене на професійних викликах учених, з якими вони стикаються, а також на заходах спеціальної підтримки вчених, які змушені були покинути Україну через війну.
*Будемо вдячні за розповсюдження опитувальника у ваших установах і через свої мережі*
Якщо ви залишили Україну в результаті військового вторгнення Росії 24 лютого 2022 р.,
і ви були працівниками українських ЗВО або науково-дослідних установ у державному та приватному секторах, незалежно від характеру призначення, роботи чи типу організації, будь ласка, заповніть це опитування.
Кінцевий термін: 15 липня
Основна мета опитування — надати достовірну інформацію з перших рук про поточні професійні проблеми, з якими стикаються українські вчені, а також про переваги заходів їх підтримки. Результати дослідження стануть емпіричним доказом для планування подальших інструментів підтримки  та розробки спеціальних програм для українських дослідників в академічних установах і фондових організаціях.
Опитування є спільною добровільною ініціативою ScienceForUkraine, Інституту літературних досліджень Польської академії наук (IBL PAN), Центру міграційних досліджень Варшавського університету (CMR UW), Варшавської школи економіки SGH та Ради молодих вчених при Міністерство освіти і науки України (МОН).
Опитування конфіденційне, і дані збиратимуться анонімно. Детальніше про конфіденційність наведено на стартовій сторінці опитування.
Якщо у вас виникнуть додаткові запитання, будь ласка, звертайтеся до Maciej Maryl (Maciej.Maryl@ibl.waw.pl), Marta Jaroszewicz (marta.jaroszewicz@uw.edu.pl), Ірини Дегтярьової (irina.degtiarova@gmail.com )
та  Євгенії Поліщук