Przejdź do głównej treści Przejdź do nawigacji
Ośrodek Badań nad Migracjami

ScienceForUkraine Survey

 

*Українська версія нижче

Zapraszamy do wypełnienia ankiety ScienceForUkraine-YSC dotyczącej ukraińskich naukowców za granicą, skupiającej się na wyzwaniach zawodowych, przed którymi stają oraz ich preferencjach dotyczących dedykowanych rozwiązań wspierających.

Jeśli opuściłeś Ukrainę w wyniku inwazji wojskowej Rosji z 24 lutego a byłeś związany z ukraińskimi instytucjami akademickimi lub badawczymi w sektorze publicznym i prywatnym, niezależnie od charakteru zatrudnienia czy rodzaju organizacji, prosimy o wypełnienie tej ankiety.

LINK: https://scienceforukraine.webankieta.pl/
Termin: 15 lipca

Głównym celem ankiety jest dostarczenie wiarygodnych informacji z pierwszej ręki na temat aktualnych wyzwań zawodowych, przed którymi stoją naukowcy, a także na temat ich preferencji dotyczących środków wsparcia. Wyniki badania posłużą jako empiryczny materiał dowodowy do planowania działań wspierających oraz rzecznictwa na rzecz dedykowanych programów dla ukraińskich naukowców w instytucjach akademickich i finansujących.

Ankieta jest poufna, a dane będą zbierane anonimowo. Więcej szczegółów na temat prywatności znajduje się na stronie startowej ankiety.

Badanie jest wspólnym przedsięwzięciem ScienceForUkraine, Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk (IBL PAN), Ośrodka Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego (CMR UW), SGH oraz Rady Młodych Naukowców przy Ministerstwie Edukacji i Nauki Ukrainy (YSC).

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Maciejem Marylem (Maciej.Maryl@ibl.waw.pl, Martą Jaroszewicz (marta.jaroszewicz@uw.edu.pl), Iryną Degtiarovą i Jewhenią Polishchuk (polishchuk@kneu.edu.ua)

Zespół ScienceForUkraine

 

Шановні колеги,
ScienceForUkraine спільно з Радою молодих учених при Міністерстві освіти і науки України запрошують Вас прийняти участь у опитуванні щодо діяльності українських вчених закордоном. Опитування є анонімним і зосереджене на професійних викликах учених, з якими вони стикаються, а також на заходах спеціальної підтримки вчених, які змушені були покинути Україну через війну.
*Будемо вдячні за розповсюдження опитувальника у ваших установах і через свої мережі*
Якщо ви залишили Україну в результаті військового вторгнення Росії 24 лютого 2022 р.,
і ви були працівниками українських ЗВО або науково-дослідних установ у державному та приватному секторах, незалежно від характеру призначення, роботи чи типу організації, будь ласка, заповніть це опитування.
Кінцевий термін: 15 липня
Основна мета опитування — надати достовірну інформацію з перших рук про поточні професійні проблеми, з якими стикаються українські вчені, а також про переваги заходів їх підтримки. Результати дослідження стануть емпіричним доказом для планування подальших інструментів підтримки  та розробки спеціальних програм для українських дослідників в академічних установах і фондових організаціях.
Опитування є спільною добровільною ініціативою ScienceForUkraine, Інституту літературних досліджень Польської академії наук (IBL PAN), Центру міграційних досліджень Варшавського університету (CMR UW), Варшавської школи економіки SGH та Ради молодих вчених при Міністерство освіти і науки України (МОН).
Опитування конфіденційне, і дані збиратимуться анонімно. Детальніше про конфіденційність наведено на стартовій сторінці опитування.
Якщо у вас виникнуть додаткові запитання, будь ласка, звертайтеся до Maciej Maryl (Maciej.Maryl@ibl.waw.pl), Marta Jaroszewicz (marta.jaroszewicz@uw.edu.pl), Ірини Дегтярьової (irina.degtiarova@gmail.com )
та  Євгенії Поліщук