Ośrodek Badań nad Migracjami

Trade unions and migrant workers in Europe in two periods: 1955 – 1993 and 1993-2015

 

prof. Rinus Penninx (University of Amsterdam);

„Trade unions and migrant workers in Europe in two periods: 1955 – 1993 and 1993-2015″

moderator/dyskutant: prof. UWr Patrycja Matusz

data: 4.12.2019, godzina 13:30-15:30

miejsce: sala konferencyjna OBM UW, ul. Pasteura 7, 1 piętro, s. 221