Przejdź do głównej treści Przejdź do nawigacji
Ośrodek Badań nad Migracjami

Wyróżnienie dla dr Barbary Jancewicz

 

Praca doktorska naszej badaczki dr Barbary Jancewicz pt. „Miary nierówności a indywidualne oceny nierówności dochodów” napisana pod kierunkiem prof. dr. hab. Grzegorza Lissowskiego i obroniona na Wydziale Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego otrzymała wyróżnienie w ostatniej XIX edycji konkursu na najlepsze prace magisterskie i doktorskie w dziedzinie pracy i polityki społecznej organizowanego przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. W pracy podejmowane jest zagadnienie postrzegania nierówności społecznych (na przykładzie nierówności dochodowych), które wymyka się klasycznym aksjomatycznym ujęciom. Barbara Jancewicz stara się uwypuklić fakt, że percepcja nierówności jest zagadnieniem wielowymiarowym, a przywoływane w debacie publicznej pojęcie nierówności jest niejednoznaczne i może być różnie traktowane przez jej uczestników. Wyniki tych badań są ciekawym głosem w dyskusji o rzeczywistym poziomie nierówności dochodowych w Polsce, która rozgorzała ponownie po niedawnej publikacji wyników badań naukowców z London School of Economics.

Tekst nagrodzonej pracy został udostępniony w archiwum prac dyplomowych UW.