Przejdź do głównej treści Przejdź do nawigacji
Ośrodek Badań nad Migracjami

Zatrudnimy adiunkta (ekonomia lub nauki pokrewne)

 

Nazwa jednostki: Ośrodek Badań nad Migracjami, Uniwersytet Warszawski

Nazwa stanowiska: adiunkt naukowy

Wymagania:

– posiadanie stopnia naukowego doktora w zakresie ekonomii lub nauk pokrewnych,

– doświadczenie w analizie ekonomicznych i społecznych konsekwencji zachodzących procesów społecznych, w tym migracji,

– doświadczenie w przygotowywaniu raportów opartych na wtórnej analizie danych statystycznych oraz analiz prowadzonych metodą desk research,

– doświadczenie w prowadzeniu badań empirycznych z zakresu migracji i integracji cudzoziemców mile widziane,

– dobra znajomość języka angielskiego.

Opis zadań:

Do obowiązków będzie należeć:

– przygotowanie raportów prezentujących ekonomiczne i społeczne konsekwencje procesów migracyjnych, w tym prowadzenie badań porównawczych oceniających związki pomiędzy polityką integracyjną i migracyjną,

– przygotowanie raportu na temat związków pomiędzy polityką integracyjną i migracyjną z ekonomicznego punktu widzenia,

– udział w wypracowaniu metodologii badawczej, w tym kwestionariuszy do badań IDI oraz prowadzonych metodą delficką,

– przygotowywanie tekstów do opublikowania w czasopismach i monografiach.

– inne zadania zlecone przez kierownika projektu

Typ konkursu NCN: Sonata Bis, więcej informacji na temat projektu IMINTEG – w poszukiwaniu modeli związków pomiędzy politykami imigracyjną i integracyjną

Termin składania ofert: 23.09.2016, 00:00

Forma składania ofert: listownie na adres korespondencyjny Ośrodka Badań nad Migracjami (liczy się data wpływu) i/lub drogą mailową na adres migration.cmr@uw.edu.pl

Warunki zatrudnienia:

Zatrudnienie na 3/8 etatu na Uniwersytecie Warszawskim Okres zatrudnienia: 20  miesięcy

Dodatkowe informacje:

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. z 2002r. Nr 101 poz.926 z późn. zm.) Rekrutacja jest dwustopniowa: 1/ Ocena aplikacji elektronicznej lub papierowej Kandydatów: dotychczasowe doświadczenia i osiągnięcia naukowe Kandydata/tki, inne zaświadczenia i dokumenty przesłane w aplikacji przez Kandydata/tkę 2/ Ocena rozmowy kwalifikacyjnej Kandydatów. Do rozmowy kwalifikacyjnej w języku polskim zostaną zaproszeni wybrani Kandydaci/tki, którzy najlepiej odpowiadają profilowi Kandydata/tki zamieszczonemu powyżej i którzy otrzymali największą liczbę punktów z etapu pierwszego.

Data dodania ogłoszenia: 09.09.2016