Przejdź do głównej treści Przejdź do nawigacji
Ośrodek Badań nad Migracjami

Zatrudnimy adiunkta (socjologia lub nauki pokrewne)

 

Nazwa jednostki: Ośrodek Badań nad Migracjami, Uniwersytet Warszawski

Nazwa stanowiska: adiunkt naukowy

Wymagania:

– stopień naukowy doktora w zakresie socjologii lub nauk pokrewnych,

– doświadczenie w prowadzeniu badań empirycznych, w tym analizy mediów, realizowania wywiadów bezpośrednich,

– doświadczenie w realizacji badań z zakresu migracji lub integracji cudzoziemców mile widziane,

– doświadczenie w realizacji badań prowadzonych metodą delficką,

– dobra znajomość języka angielskiego.

 

Opis zadań:

Do obowiązków będzie należeć

– przygotowanie i udział w realizacji badań empirycznych przeprowadzanych wśród cudzoziemców i ekspertów, w tym prowadzonych metodą delficką,

– sporządzanie raportów z badań,

– udział w wypracowaniu metodologii badawczej, w tym kwestionariuszy do badań IDI oraz prowadzonych metodą delficką,

– przygotowywanie tekstów do opublikowania w czasopismach i monografiach,

– inne zadania zlecone przez kierownika projektu.

 

Typ konkursu NCN: Sonata Bis, więcej informacji na temat projektu IMINTEG – w poszukiwaniu modeli związków pomiędzy politykami imigracyjną i integracyjną

Termin składania ofert: 23.09.2016, 00:00

Forma składania ofert: listownie na adres korespondencyjny Ośrodka Badań nad Migracjami (liczy się data wpływu) i/lub drogą mailową na adres migration.cmr@uw.edu.pl

Warunki zatrudnienia:

Zatrudnienie na 3/8 etatu na Uniwersytecie Warszawskim
Okres zatrudnienia: 24  miesiące

Dodatkowe informacje:

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. z 2002r. Nr 101 poz.926 z późn. zm.) Rekrutacja jest dwustopniowa:
1/ Ocena aplikacji elektronicznej lub papierowej Kandydatów: dotychczasowe doświadczenia i osiągnięcia naukowe Kandydata/tki, inne zaświadczenia i dokumenty przesłane w aplikacji przez Kandydata/tkę
2/ Ocena rozmowy kwalifikacyjnej Kandydatów. Do rozmowy kwalifikacyjnej w języku polskim zostaną zaproszeni wybrani Kandydaci/tki, którzy najlepiej odpowiadają profilowi Kandydata/tki zamieszczonemu powyżej i którzy otrzymali największą liczbę punktów z etapu pierwszego.

Data dodania ogłoszenia: 09.09.2016