Przejdź do głównej treści Przejdź do nawigacji
Ośrodek Badań nad Migracjami

Zatrudnimy kolejnego stypendystę (też ekonomia)

 

Ośrodek Badań nad Migracjami, Uniwersytet Warszawski ogłasza konkurs na stanowisko stypendysty.

Projekt badawczy: OPUS 10 finansowany przez Narodowe Centrum Nauki pt. „Wpływ akumulacji własności przez migrantów ekonomicznych na ich mobilność i integrację: Polscy migranci w krajach Unii Europejskiej i w Australii”, którego kierownikiem jest Prof.dr. hab. Stefan Markowski.

Wymagania:
– posiadanie tytułu magistra ekonomii, socjologii lub szeroko pojętych nauk społecznych i prawnych;
– doktorant lub kandydat na studia doktoranckie w dziedzinie wchodzącej w zakres projektu;
– dobra znajomość języka angielskiego;
– zainteresowanie procesami decyzyjnymi migrantow ekonomicznych oraz/lub procesami inwestycyjnymi małych jednostek decyzyjnych takich jak rodzina czy gospodarstwo domowe; oraz
– umiejetność posługiwania się pakietami statystycznymi lub gotowość nabycia takiej umiejetności.

Mile widziane:
– doświadczenie w realizacji badań empirycznych z zakresu migracji oraz/lub procesów decyzyjnych inwestorów bezpośrednich i portfelowych;
– doświadczenie w prowadzeniu badań empirycznych o charakterze jakościowym oraz umiejetność analizy zebranych danych jakościowych; oraz
– doświadczenie w przygotowywaniu raportów opartych o wtórną analizę danych statystycznych.

Opis zadań:
Do obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku będą należały działania zmierzające do przygotowania rozprawy doktorskiej w dziedzinie wchodzącej w zakres projektu oraz udział w:
– przygotowaniu i pogłębieniu metodologii badań procesów inwestycyjnch polskich migrantow w wybranych krajach Unii Europejskiej i w Australii;
– przygotowaniu i realizacji badań empirycznych (w tym również badań o charakterze sondażowym) i związane z tym wyjazdy do wybranych krajów Unii Europejskiej;
– przygotowaniu raportów prezentujących ekonomiczne i społeczne konsekwencje procesów inwestycyjnych i akumulacji własności przez polskich migrantów w wybranych krajach docelowych;
– przygotowaniu raportu na temat konsekwencji wynikających z uzyskanych wyników badań dla polskiej polityki migracyjnej;
– przygotowywaniu tekstów do publikacji w czasopismach i monografiach naukowych; jak również
– inne zadania zlecone przez kierownika projektu.

Typ konkursu NCN: OPUS 10, więcej informacji na temat projektu: Wpływ akumulacji własności przez migrantów ekonomicznych na ich mobilność i integrację: Polscy migranci w krajach Unii Europejskiej i w Australii.

Termin składania ofert: 13.09.2016 r., 00:00
Forma składania ofert: listownie na adres korespondencyjny Ośrodka Badań nad Migracjami (liczy się data wpływu) i/lub drogą mailową na adres migration.cmr@uw.edu.pl

Warunki zatrudnienia:
Stypendium NCN w wysokości 3000 PLN/miesiąc.
Okres wypłacania stypendium: 24 miesiące

Dodatkowe informacje:
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.);

Rekrutacja jest dwustopniowa:
1/ Ocena aplikacji elektronicznej lub papierowej Kandydatów: dotychczasowe doświadczenia i osiągnięcia naukowe Kandydata/tki, inne zaświadczenia i dokumenty przesłane w aplikacji przez Kandydata/tkę.
2/ Ocena rozmowy kwalifikacyjnej Kandydatów. Do rozmowy kwalifikacyjnej w języku polskim zostaną zaproszeni wybrani Kandydaci/tki, którzy najlepiej odpowiadają profilowi Kandydata/tki zamieszczonemu powyżej i którzy otrzymali największą liczbę punktów z etapu pierwszego.

Data dodania ogłoszenia: 05.09.2016 r.