Ośrodek Badań nad Migracjami

Zmiana na stanowisku Dyrektora OBM

 

Z dniem 1 września 2016 r. JM Rektor UW prof. Marcin Pałys powołał dr. hab. Pawła Kaczmarczyka na funkcję Dyrektora OBM, a dr Joannę Nestorowicz na Zastępcę dyrektora OBM na kadencję 2016-2020.