dr Ágnes  Erőss

dr Ágnes Erőss

2018-2019

Posiada tytuł magistra w dziedzinie historii (Eötvös Loránd University Faculty of Arts) I geografii (Eötvös Loránd University Faculty of Sciences). 27 września 2018 obroniła pracę doktorską w Eötvös Loránd University, Faculty of Sciences, Geosciences Doctorate School

Obszar Badań: Migranci z Ukrainy w Polsce i na Węgrzech: wpływ polityki państwa pochodzenia i polityki migracyjnej na napływ migrantów.

Od października 2018 r afiliowana w Ośrodku Badań nad Migracjami w ramach stypendium Funduszu Wyszehradzkiego. W trakcie trwania programu  stypendialnego (październik 2018-lipiec 2019) będzie rozwijać teoretyczną część swojego tematu badawczego i  opublikuje artykuł naukowy

Wybrane publikacje