dr hab. Agnieszka Fihel

dr hab. Agnieszka Fihel

W Ośrodku Badań nad Migracjami od 2002 roku. Ukończyła studia magisterskie z ekonomii i socjologii na Uniwersytecie Warszawskim. W 2009 roku obroniła pracę doktorską pt. „Płeć a trwanie życia. Analiza demograficzna” dotyczącą umieralności oraz długowieczności kobiet i mężczyzn w ujęciu historycznym. Laureatka stypendium Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (2009) oraz grantu doktoranckiego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W latach 2009 oraz 2011 odbyła staż naukowy (typu post-doc) w Institut National d’Études Démographiques (INED) w Paryżu. Obecnie pracuje jako adiunkt w Ośrodku Badań nad Migracjami UW. Jest demografem. Jej zainteresowania badawcze obejmują współczesne procesy ludnościowe, w tym migracje międzynarodowe z i do Polski oraz zmiany w dziedzinie umieralności w krajach postkomunistycznych. Publikuje przede wszystkim o migracjach międzynarodowych z nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej.

 

Wybrane publikacje

Projekty badawcze