dr hab. prof. ucz. Aleksandra Grzymała-Kazłowska

dr hab. prof. ucz. Aleksandra Grzymała-Kazłowska

Dr hab. Aleksandra Grzymała-Kazłowska jest profesorem na Wydziale Socjologii i badaczką w Ośrodku Badań nad Migracjami, gdzie była zaangażowana w różne projekty od 1998 roku. Prof. Grzymała-Kazłowska specjalizuje się w badaniu procesów adaptacji i integracji migrantów, wizerunków kulturowych relacji i postaw etnicznych oraz współczesnych przemian tożsamości i etniczności. Jest ona autorką, redaktorką lub współredaktorką 7 książek lub specjalnych numerów czasopism naukowych, jak również wielu artykułów naukowych opublikowanych, między innymi w: Journal of Ethnic and Migration Studies, Ethnicities, Sociology, Canadian Diversity i Journal of Migration and Refugee Studies. Była ekspertką doradzającą Rzecznikowi Praw Człowieka. Jest członkinią Komitetu Badań nad Migracjami PAN i redaktorką naczelną czasopisma Central and Eastern European Migration Review. Ma status badaczki stowarzyszonej w Instytucie Badań nad Superróżnorodnością Uniwersytetu Birmingham, gdzie odbywała stypendium Marie Skłodowskiej-Curie. 'Jej najnowsza książka to Rethinking settlement and integration. Migrants’ anchoring in an age of insecurity’ (University of Manchester, 2020).

Wybrane publikacje

Projekty badawcze