dr Aleksandra Winiarska

dr Aleksandra Winiarska

Adiunktka w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła studia w ISNS UW (socjologia) oraz Studium Stosunków Międzykulturowych UW (kulturoznawstwo). W 2012 roku uzyskała stopień doktora na Wydziale Socjologii UW, za pracę z zakresu antropologii społecznej.

Interesuje się w szczególności relacjami lokalnymi, tematyką komunikacji, interakcji i integracji w kontekście różnorodności, a także partycypacją społeczną i zarządzaniem konfliktami. Wykłada m.in. na Studiach Miejskich oraz Interdisciplinary Studies on Social Change na UW. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi i instytucjami publicznymi – w szczególności miejskimi. Zaangażowana w prace Laboratorium Polityk Migracyjnych Miast i Regionów w OBM.

Współredaktorka książek: „Po sąsiedzku z różnorodnością. Interakcje w miejskich przestrzeniach lokalnych z perspektywy różnych grup mieszkańców” (2018) oraz „Wielkomiejskie wspólnoty. Trwałość i zmiana” (2020).

Od 2019 roku działa w zarządzie Sekcji Socjologii Migracji Polskiego Towarzystwa Socjologicznego.

W latach 2021-2023 kierowniczka projektu „Równy dostęp cudzoziemców do usług publicznych: Warszawa” finansowanego z Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy (Fundusze Norweskie i EOG).

Od 2023 roku kieruje studiami podyplomowymi Współczesne Migracje Międzynarodowe w OBM.

Wybrane publikacje

Projekty badawcze