dr Aleksandra Winiarska

dr Aleksandra Winiarska

Jest adiunktem w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. W 2012 roku obroniła pracę doktorską na Wydziale Socjologii UW na temat międzyetnicznego sąsiedztwa w Warszawie. Ukończyła studia magisterskie w ISNS UW (socjologia) oraz Studium Stosunków Międzykulturowych na Wydziale Orientalistycznym UW (kulturoznawstwo).

Interesuje się szczególnie relacjami lokalnymi, tematyką kontaktu i integracji w sytuacji różnorodności, a także zarządzaniem konfliktami i partycypacją społeczną.

Współredaktorka książek: „Po sąsiedzku z różnorodnością. Interakcje w miejskich przestrzeniach lokalnych z perspektywy różnych grup mieszkańców” (2018) oraz „Wielkomiejskie wspólnoty. Trwałość i zmiana” (2020).

Od 2019 roku wiceprzewodnicząca Sekcji Socjologii Migracji Polskiego Towarzystwa Socjologicznego.

Od X 2021 kierowniczka projektu „Równy dostęp cudzoziemców do usług publicznych: Warszawa” finansowanego z Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy (Fundusze Norweskie i EOG).

Wybrane publikacje

Projekty badawcze