dr Alina Burliai

dr Alina Burliai

Alina Burliai jest adiunktem w Ośrodku Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego. Doktorat uzyskała w 2020 roku w Ukrainie w dziedzinie Ekonomia i zarządzanie gospodarką narodową. Był on poświęcony badaniom aspektów ekonomicznych, społecznych i środowiskowych zrównoważonego rozwoju  rolnictwa.

Jej zainteresowania badawcze obejmują różne aspekty zrównoważonego rozwoju społeczeństwa, w tym badanie problemów związanych z procesami migracyjnymi powstałymi w wyniku wojny w Ukrainie. Dodatkowe zainteresowania to zielona ekonomia.

WYBRANE PUBLIKACJE:

Organizacyjno-ekonomiczne zasady ekologizacji agrarnej sfery gospodarki Ukrainy: monografia (Організаційно-економічні засади екологізації аграрної сфери економіки України: монографія). 2019. 348 s.

Burliai A., Burliai O., Poberezhets I., Zhuravel R. Analysis of migration processes: risks for Ukrainian agriculture. Collection of scientific works of the Uman National University of Horticulture. Uman, 2022. Issue 100. Part 2. P. 284-290. DOI: 10.31395/2415-8240-2022-100-2-284-290.

Garazha, O., Shyian, D., Cherneha, I., Burliai, A., Zharun, O., & Blenda, N. (2021). Conceptual changes of fiscal regulation of agricultural land use: international experience and Ukrainian practice. Economic Annals-XXI, 192(7-8(2)), 63-73. DOI: https://doi.org/10.21003/ea.V192-06.

Smoliy, L., Burliai, A., Novak, I., Revutska, A., & Pitel, N. (2021). Empirical study of convergent-divergent trends in innovation EU countries development. Scientific Horizons, 24(12), 84-91. DOI: 10.48077/scihor.24(12).2021.84-91.

Jacek Skudlarski, Alina BurliaI, Ruslan Mudrak, Іhor Smerteniuk (2021). Trends of Innovative Development of Agricultural Business in the Context of Climate Changes. Oblik i fìnansi, № 2 (92), 136-146. DOI: https://doi.org/10.33146/2307-9878-2021-2(92)-136-146.

Burliai, A., Burliai, O., RevutskaА., Smolii, L., & Klymenko, L. (2021). Organizational and economic risks of ecologization of agriculture. Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal7(1), 96-114. DOI:https://doi.org/10.51599/are.2021.07.01.06.

Burliai Alina, Nesterchuk Yuliіa, Nepochatenko Olena, Naherniuk Diana. Ecological Consequences of the Digitization of Agriculture. International Journal of Advanced Science and Technology, 2020, 29 (8 Special Issue), с. 2329-2336.

Alina Burliai, Oleksandr Burliai, Yulia Nesterchuk, Alla Revutska. Features of organic agricultural products functioning in EU and Ukraine. Visegrad Journal on Bioeconomy and Sustainable Development. vol. 8, 2019, no. 2. pp. 63-68. DOI: 10.2478/vjbsd-2019-0012.

Alina Burliai, Oksana Ryabchenko, Peter Bielik, Oleksandr Burliai. Energy security facets: verification of horticultural wooden waste potential with bioenergy development purpose. Journal of Security and Sustainability Issues. 2018 8(1).

Burliai, A.P., Burliai, O.L., Nesterchuk, Yu.О., Cherneha, I.I., Sokoliuk, S.Yu., Osipova, A.A. (2021). Minimization of environmental risks in crops cultivation. Ukrainian Journal of Ecology, 11 (3), 296-304. DOI: 10.15421/2021_175.

Profile społecznościowe

Wybrane publikacje

Projekty badawcze