dr Aneta Piekut

dr Aneta Piekut

W Ośrodku Badań nad Migracjami UW od 2005 roku. W 2010 r. uzyskała tytuł doktora socjologii na Wydziale Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2010-2014 Aneta pracowała jako badaczka w projekcie LIVEDIFFERENCE na Uniwersytetach w Leeds i Sheffield. Obecnie (od 2014 r.), jest Starszym Wykładowcą w Sheffield Methods Institute, Uniwersytet w Sheffield. Jest również współ-Dyrektorką Migration Research Group na Uniwersytecie w Sheffield.
Jest socjologiem specjalizującym się w studiach migracyjnych i etnicznych, w tym w pomiarze postaw, integracji społeczną i kulturową oraz segregacji przestrzennej. Jest członkiem redakcji następujących czasopism i serii publikacyjnych: IMISCOE Springer Book Series, Central and Eastern European Migration Review (CEEMR), Polish Sociological Review i Journal of Statistical and Data Science Education (wydawane przez American Statistical Association). W 2021 dołączyła do Komitetu Wykonawczego Project TIER.
Aneta publikowała swoje prace w wielu głównych czasopismach nauk społecznych i migracyjnych (np. European Sociological Review, Sociology, Social Science Research, Social & Cultural Geography, Journal of Ethnic and Migration Studies (JEMS), International Sociology). W 2017 roku zdobyła prestiżową nagrodę SAGE Prize for Innovation and Excellence przyznawana przez Brytyjskie Towarzystwo Socjologiczne za artykuł opublikowany w czasopiśmie Sociology.

Wybrane publikacje

Projekty badawcze