Angelica  Jaje

Angelica Jaje

2019-2020

Angelica Jaje jest studentką studiów magisterskich na kierunku Advanced Migration Studies na Uniwersytecie w Kopenhadze, Dania. Jest wolontariuszką w ramach projektu RESPOND Wielopoziomowe zarządzanie migracją masową w Europie i jej sąsiedztwie. Jej zainteresowania badawcze obejmują: upolitycznienie migracji, polaryzację i ksenofobię, sekurytyzację i eksternalizację kontroli migracji, prawa człowieka i uchodźców.