dr Anita Brzozowska

Socjolożka, od 2014 r. członkini Ośrodka Badań nad Migracjami UW. W Instytucie Socjologii UW obroniła z wyróżnieniem pracę doktorską pt. „Małżeństwa mieszane a struktura społeczna i integracja imigrantów. Przypadek małżeństw polsko-ukraińskich w Polsce”. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się na strategiach adaptacyjnych i mobilności społeczno-ekonomicznej migrantów, stratyfikacji oraz relacjach etnicznych.

Wybrane publikacje

Projekty badawcze