dr  Anna Janicka

Anna Janicka – Żylicz 2010 roku obroniła doktorat na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, obecnie jest członkiem katedry Statystyki i Ekonometrii tamże. Ma również wykształcenie matematyczne. Od 2004 roku bierze udział w badaniach i projektach realizowanych przez OBM, specjalizując się w zagadnieniach ekonomii migracji.

Jej zainteresowania naukowe obejmują przede wszystkim stronę podażową migracji pracowniczych i ekonomiczną analizę zachowań, a najchętniej stosowane podejście badawcze to mikroekonomiczna analiza ekonometryczna (ogólniej, metody ilościowe). Dodatkowe zainteresowania to zagadnienia teorii gier i demografia.

Wybrane publikacje

Projekty badawcze