Carina Kobler

Carina Kobler

2019

Carina Kobler jest politologiem i doktorantką w Salzburg Center of European Union Studies w Austrii. Jej rozprawa doktorska dotyczy opieki całodobowej świadczonej przez migrantów z Europy Wschodniej w Austrii i w Niemczech. Mając na uwadze różnych aktorów (rządy państw członkowskich, organy administracji i reprezentację interesów pracowników), rozprawa ma na celu przeanalizowanie kompetencji i zdolności na poziomie krajowym do regulowania i egzekwowania praw pracowniczych i socjalnych pracowników mobilnych. Jej zainteresowania badawcze obejmują: mobilność (mobilność wewnętrzna UE, migracja zarobkowa, migracje dotyczące usług opiekuńczych), wdrażanie polityki i metody jakościowe.