dr hab. prof. ucz. Cezary  Żołędowski

dr hab. prof. ucz. Cezary Żołędowski

Dyrektor Instytutu Polityki Społecznej na Uniwersytecie Warszawskim.

Członek Komisji Oceny Projektów w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie.

Jego zainteresowania badawcze skupiają się wokół polityki społecznej: stosunków międzyetnicznych i wielokulturowości, sytuacji mniejszości narodowych (etniczno-kulturowych) w Polsce i Europie, współczesnych migracji międzynarodowych.

Wykładał na wielu polskich i zagranicznych uniwersytetach, m.in. na University of Washington w Seattle.

Projekty badawcze