dr Dominik  Héjj

dr Dominik Héjj

Politolog specjalizujący się w tematyce węgierskiej. Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce. Starszy analityk w Instytucie Europy Środkowej w Lublinie. Nauczyciel akademicki współpracujący z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Twórca portalu www.kropka.hu poświęconego węgierskiej polityce.

Publikacje:

Héjj D., Uwarunkowania radykalizmu politycznego na WęgrzechJ.Wojnicki, J. Zaleśny (red)., Pomiędzy demokracją a autorytaryzmem. Doświadczenia polityczno-ustrojowe państw współczesnych, Warszawa 2018.

Bachmann K., Héjj D., „Illiberale Demokratien” Baupläne aus Ungarn und Polen [w:] M. Sapper, V. Weichsel (red.), Unterm Messer. Der illiberale Staat in Ungarn und Polen„Osteuropa” 3-5/2018.

Héjj D., The Three Seas Initiative in the foreign affairs policy of Hungary, [w:] „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej” 17 (2019), z. 3, s. 115-135, DOI: 10.36874/RIESW.2019.3.7., Lublin 2019.

Héjj D., Czy bez dostępu do morza Węgry przyłączą się do Trójmorze?, „Sprawy Międzynarodowe”, 73(2), 109-124. https://doi.org/10.35757/SM.2020.73.2.04

Héjj D.,  Od autorytaryzmu Kádára do wyborów w 1990 roku — trudne początki węgierskiej transformacji ustrojowej, [w:] „Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem 42, nr 2” Wrocław 2020, 183-205, https://doi.org/10.19195/2300-7249.42.2.10

Wybrane publikacje

Projekty badawcze