mgr Dominik Wilczewski

mgr Dominik Wilczewski

Graduated from the Institute of Political Sciences at the University of Warsaw, currently is a doctoral student at the Faculty of History and International Relations at the University of Białystok (title of thesis: “Role of the Lithuanians anti-Soviet armed resistance (1944–1956) in the politics of history of independent Lithuania (after 1990)”). Worked as an analyst in the Institute of Central Europe in Lublin (2019–2020). His field of interest covers: political system of Lithuania, politics of memory and politics of history, Polish-Lithuanian relations.

Publications:

Wilczewski D., Fenomen „partii władzy” w systemie partyjnym Federacji Rosyjskiej, „Polityka Wschodnia” 2013, nr 2, s. 9–26
Kuczyńska-Zonik A., Wilczewski D., Okupacje, dekomunizacja i walka o niepodległość w polityce historycznej państw bałtyckich, „Prace Instytutu Europy Środkowej” 2019, nr 2, 82 s.
Wilczewski D., Małgorzata Stefanowicz, »Polityka etniczna Litwy w latach 1990–2004«, „Politeja. Pismo Wydziału Stosunków Międzynarodowych i Politycznych UJ”, 2020, nr 65, s. 339–344
Dośpiał-Borysiak K., Kuczyńska-Zonik A., Szacawa D., Wilczewski D., Polityki klimatyczne Litwy, Łotwy i Estonii. Priorytet czy margines?, „Prace Instytutu Europy Środkowej” 2020, nr 5, 170 s.
Wilczewski D., Polacy na Łotwie, „Prace Instytutu Europy Środkowej” 2020, nr 9, s. 83–112

Selected publications

Research projects