mgr Dominik Wilczewski

mgr Dominik Wilczewski

Dominik Wilczewski jest absolwentem Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, obecnie doktorant na Wydziale Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu w Białymstoku (tytuł rozprawy: „Rola litewskiej partyzantki antysowieckiej (1944–1956) w polityce historycznej niepodległej Litwy (od 1990)”). W latach 2019–2020 pracował jako analityk w Instytucie Europy Środkowej w Lublinie. Jego zainteresowania obejmują: system polityczny Litwy, politykę pamięci i politykę historyczną, stosunki polsko-litewskie.

Publikacje:

Wilczewski D., Fenomen „partii władzy” w systemie partyjnym Federacji Rosyjskiej, „Polityka Wschodnia” 2013, nr 2, s. 9–26
Kuczyńska-Zonik A., Wilczewski D., Okupacje, dekomunizacja i walka o niepodległość w polityce historycznej państw bałtyckich, „Prace Instytutu Europy Środkowej” 2019, nr 2, 82 s.
Wilczewski D., Małgorzata Stefanowicz, »Polityka etniczna Litwy w latach 1990–2004«, „Politeja. Pismo Wydziału Stosunków Międzynarodowych i Politycznych UJ”, 2020, nr 65, s. 339–344
Dośpiał-Borysiak K., Kuczyńska-Zonik A., Szacawa D., Wilczewski D., Polityki klimatyczne Litwy, Łotwy i Estonii. Priorytet czy margines?, „Prace Instytutu Europy Środkowej” 2020, nr 5, 170 s.
Wilczewski D., Polacy na Łotwie, „Prace Instytutu Europy Środkowej” 2020, nr 9, s. 83–112

Wybrane publikacje

Projekty badawcze