dr Dominika Pszczółkowska

dr Dominika Pszczółkowska

Politolożka i badaczka migracji, a wcześniej przez wiele lat dziennikarka. Adiunkt na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW. W 2021 roku obroniła na tym wydziale pracę doktorską pt. „Why the Isles, why the Continent? Factors Influencing Destination Choice among post-2004 Graduate and Non-graduate Migrants from Poland”. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół migracji poakcesyjnych, politycznego zaangażowania migrantów, polityk migracyjnych i integracyjnych. W OBM uczestniczyła w kilku projektach badawczych dotyczących m.in. relacji między politykami integracyjnymi i imigracyjnymi, transnarodowej partycypacji politycznej i publicznej Polaków w Irlandii. Obecnie zaangażowana w dwa projekty: „Interesy pracodawców jako niedoceniany czynnik migracji pracowniczych – podejście instytucjonalne (E-factor)” oraz „Plany migracyjne studentów uczelni medycznych oraz ich faktyczna realizacja. Czy naprawdę wyjadą?”.

Absolwentka lingwistyki stosowanej na UW, studiowała także m.in. na stypendium Fundacji Reuters na Uniwersytecie Oksfordzkim oraz w fundacji Journalistes en Europe w Paryżu.

Przez kilkanaście lat była dziennikarką „Gazety Wyborczej” m.in. jej korespondentką w Brukseli. Pisała o sprawach europejskich, wejściu Polski do UE i emigracji Polaków.

 

Wybrane publikacje

Projekty badawcze