dr Elżbieta Mirga-Wójtowicz

dr Elżbieta Mirga-Wójtowicz

Elżbieta Mirga-Wójtowicz – animatorka kultury, politolożka i badaczka, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego. Doktorantka w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Posiada prawie 15-letnie doświadczenie pracy w administracji rządowej w zakresie realizacji polityki państwa wobec mniejszości narodowych i etnicznych, w szczególności realizacji polityki integracyjnej wobec Romów w Polsce. W latach 2008-2014 Pełnomocniczka Wojewody Małopolskiego ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych. W latach 2007-2017 wykładowczyni podyplomowych studiów romologicznych na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Autorka raportów ewaluacyjnych dotyczących polityki integracyjnej wobec Romów w Polsce dla Komisji Europejskiej w ramach projektu Roma Civil Monitor (2017-2020).

 

Wybrane publikacje

Projekty badawcze