dr Elżbieta Mirga-Wójtowicz

dr Elżbieta Mirga-Wójtowicz

Dr Elżbieta Mirga-Wójtowicz jest animatorką kultury, politolożką i badaczką. Posiada blisko 15-letnie doświadczenie w pracy w administracji rządowej w zakresie polityki państwa wobec mniejszości etnicznych i narodowych oraz w koordynowaniu polityki integracyjnej wobec Romów w Polsce. W latach 2008-2014 była Pełnomocnikiem Wojewody Małopolskiego ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych. Autorka raportów ewaluacyjnych dla Komisji Europejskiej w ramach projektu Roma Civil Monitor (2017-2020) oraz Roma Civil Monitor II (2021-2025). Autorka artykułów naukowych i popularnonaukowych o tematyce romskiej. Od 13 lat współorganizuje z siecią Ternype międzynarodowy projekt upamiętniania Holokaustu Romów: „Dikh He Na Bister”. Członek zarządu Fundacji Jaw Dikh. Członkini Europejskiego Instytutu Romów na rzecz Sztuki i Kultury (ERIAC). Współpracuje w kontekście społeczności romskich z OBWE/ODIHR/Contact Point on Roma and Sinti, NDI, IOM, Komisją Europejską, Radą Europy, CEU i ERGO Network. Stypendysta U.S. Department of State International Leadership Visitor Program (2010), absolwent Roma Access Program na Central European University (2006) i stażysta w Komisji Europejskiej (2005).

 

Wybrane publikacje

Projekty badawcze