mgr Emilia Szyszkowska

mgr Emilia Szyszkowska

Emilia jest absolwentką kulturoznawstwa na Uniwersytecie Warszawskim i wiedzy o teatrze na warszawskiej Akademii Teatralnej. Absolwentka studiów doktoranckich w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Aktualnie przygotowuje rozprawę doktorską na temat roli zorganizowanych grup interesów w kształtowaniu polityk zdrowotnych w Europie Środkowo-Wschodniej (w dyscyplinie nauk o polityce i administracji, pod opieką prof. Urszuli Kurczewskiej).

Autorka i współautorka ponad 15 prac naukowych w formie recenzowanych artykułów i monografii.
W OBM UW pracuje w projekcie badawczym „Plany migracyjne studentów uczelni medycznych oraz ich faktyczna realizacja. Czy naprawdę wyjadą?”. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół zagadnień systemów opieki zdrowotnej, procesu kształtowania polityk publicznych, uwarunkowań decyzji migracyjnych, zagadnienia lobbingu i zjawiska nierówności w zdrowiu. Oprócz zaangażowania naukowego Emilia zajmuje się zawodowo realizacją działań public relations i public affairs w ochronie zdrowia dla różnych typów interesariuszy, tak instytucjonalnych (największe związki pracodawców), jak i pozarządowych (organizacje pacjentów).

Najnowsze publikacje:

E. Szyszkowska, R. Riedel (2022), “Interest Representation Preconditions in Illiberal Poland and Hungary”, Studia Europejskie – Studies in European Affairs, 26(1), pp. 47-62. DOI: 10.33067/SE.1.2022.3
E. Szyszkowska, S. Czarnecki, R. Riedel (2021), “Advocacy organizations in CEE healthcare: does expertise matter?”, Europolity – Continuity and Change in European Governance, 2, pp. 49-72. DOI: http://doi.org/10.25019/europolity.2021.15.2.3
E. Piotrowska, S. Czarnecki (2021), “Interest Groups and Political Parties in Central and Eastern Europe”, Interest Groups & Advocacy, 10(4), pp. 376-398. DOI:10.1057/s41309-021-00139-8
E. Piotrowska, M. Dobbins, M. von Bonk (2021), „Exploring interest intermediation in Central and Eastern Europe healthcare: Persistent statism, unfettered pluralism or a shift to corporatism?” w: Exploring Organized Interests in Post-Communist Policy-Making. The “Missing Link”, pod. red. M. Dobbinsa, R. Riedla, Londyn: Routledge, pp. 95-123. DOI: https://doi.org/10.4324/9781003049562
E. Piotrowska, S. Czarnecki, R. Riedel (2021), „Green Advocacy and Climate & Energy Policy Access” w: Exploring Organized Interests in Post-Communist Policy-Making. The “Missing Link”, pod. red. M. Dobbinsa, R. Riedla, Londyn: Routledge, pp. 127-144. DOI: https://doi.org/10.4324/9781003049562
E. Piotrowska, M. Dobbins, R. Riedel (2021), „Rounding up our journey through the world of organized interests in the post-communist CEE region” w: Exploring Organized Interests in Post-Communist Policy-Making. The “Missing Link”, pod. red. M. Dobbinsa, R. Riedla, Londyn: Routledge, pp. 277-295. DOI: https://doi.org/10.4324/9781003049562

Wybrane publikacje

Projekty badawcze