mgr Emilia Szyszkowska

mgr Emilia Szyszkowska

Emilia jest asystentką w Zakładzie Socjologii w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym Szkoły Głównej Handlowej. Angażuje się w badania dotyczące polityki zdrowotnej, w tym procesów podejmowania decyzji oraz migracji personelu medycznego. Aktualnie przygotowuje rozprawę doktorską na temat roli zorganizowanych grup interesu w kształtowaniu polityk zdrowotnych w Europie Środkowo-Wschodniej. Autorka i współautorka ponad 15 prac naukowych w formie recenzowanych artykułów i monografii. W OBM UW pracuje w projekcie badawczym „Plany migracyjne studentów uczelni medycznych oraz ich faktyczna realizacja. Czy naprawdę wyjadą?”.

Wcześniejsze publikacje:
E. Szyszkowska, R. Riedel (2022), “Interest Representation Preconditions in Illiberal Poland and Hungary”, Studia Europejskie – Studies in European Affairs, 26(1), pp. 47-62. DOI: 10.33067/SE.1.2022.3
E. Szyszkowska, S. Czarnecki, R. Riedel (2021), “Advocacy organizations in CEE healthcare: does expertise matter?”, Europolity – Continuity and Change in European Governance, 2, pp. 49-72. DOI: http://doi.org/10.25019/europolity.2021.15.2.3
E. Piotrowska, S. Czarnecki (2021), “Interest Groups and Political Parties in Central and Eastern Europe”, Interest Groups & Advocacy, 10(4), pp. 376-398. DOI:10.1057/s41309-021-00139-8
E. Piotrowska, M. Dobbins, M. von Bonk (2021), „Exploring interest intermediation in Central and Eastern Europe healthcare: Persistent statism, unfettered pluralism or a shift to corporatism?” w: Exploring Organized Interests in Post-Communist Policy-Making. The “Missing Link”, pod. red. M. Dobbinsa, R. Riedla, Londyn: Routledge, pp. 95-123. DOI: https://doi.org/10.4324/9781003049562
E. Piotrowska, S. Czarnecki, R. Riedel (2021), „Green Advocacy and Climate & Energy Policy Access” w: Exploring Organized Interests in Post-Communist Policy-Making. The “Missing Link”, pod. red. M. Dobbinsa, R. Riedla, Londyn: Routledge, pp. 127-144. DOI: https://doi.org/10.4324/9781003049562
E. Piotrowska, M. Dobbins, R. Riedel (2021), „Rounding up our journey through the world of organized interests in the post-communist CEE region” w: Exploring Organized Interests in Post-Communist Policy-Making. The “Missing Link”, pod. red. M. Dobbinsa, R. Riedla, Londyn: Routledge, pp. 277-295. DOI: https://doi.org/10.4324/9781003049562

Wybrane publikacje

Projekty badawcze