Jakub Stachowski

Jakub Stachowski

2019, 2023

Jakub Stachowski jest socjolgiem, doktorantem w Norwegian University of Science and Technology (NTNU) w Trondheim w Norwegii.  Jest związany z projektem GLARUS (Global Labour in Rural Societies), który bada migracje zarobkowe na obszary wiejskie w Norwegii, Wielkiej Brytanii i Kalifornii.

Jego projekt doktorski nosi roboczy tytuł: ‘To be or to belong?’ Integration and transnational lives of Polish migrants in rural areas in Norway’.  Jego zainteresowania naukowe dotyczą kwestii migracji zarobkowych, relacji między integracją a transnarodowością, obszarów miejskich i wiejskich, migracji i opieki zdrowotnej, jak również przestępczości i systemów penitencjarnych.

Wybrane publikacje

Projekty badawcze