dr Jan Grzymski

dr Jan Grzymski

2019-2023

Politolog, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego (2006), doktor nauk o polityce (2012). Od 2019 roku pracuje w Ośrodku Badań nad Migracjami UW na stanowisku adiunkta w projekcie Sekurytyzacja (de-sekurytyzacja) migracji na przykładzie migracji z Ukrainy do Polski i migracji wewnętrznej na Ukrainie. Ponadto, współkieruje międzynarodową siecią badawczą „The Limits of EUrope: Challenging the Crisis of European Integration” finansowaną przez UACES – największe europejskie towarzystwo naukowe zrzeszające badaczy Unii Europejskiej (University Association for Contemporary European Studies). Sieć skupia interdyscyplinarnych badaczy zajmujących się różnymi aspektami kryzysu Unii Europejskiej oraz praktyków i policy makers. Trzykrotny stypendysta Corbridge Trust Scholarship przyznawanego przez Robinson College, Cambridge University (2015, 2018, 2019). Odbył szereg wizyt studyjnych, w tym na King’s College London (2018) i Royal Holloway University of London (2015) oraz prowadził wykłady gościnne na Uniwersytecie Amsterdamskim (2016), Uniwersytecie w Leuven w Belgii (2014) oraz w Komisji Europejskiej (2014). Prowadził badania naukowe w Komisji Europejskiej na temat polityki sąsiedztwa i granic Unii Europejskiej. W latach 2011-2019 wykładał w programie anglojęzycznych studiów europejskich i stosunków międzynarodowych Uczelni Łazarskiego oraz Coventry University z podwójnym dyplomem (polski i brytyjski).

Wybrane publikacje

Projekty badawcze