mgr Justyna Pokojska

mgr Justyna Pokojska

Justyna Pokojska – z zamiłowania społecznik, z wykształcenia socjolog. Doktorantka w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie w 2011 roku obroniła pracę magisterską z pogranicza socjologii etniczności i etnolingwistyki. W 2008 roku studiowała na Uniwersytecie Ludwiga-Maximiliana w Monachium, w ramach programu stypendialnego Socrates-Erasmus. Dwukrotna stypendystka Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Pasjonatka badań terenowych. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół relacji w przygranicznych społecznościach lokalnych. W pracach badawczych Ośrodka Badań nad Migracjami uczestniczy od 2010 roku.

Wybrane publikacje

Projekty badawcze