dr hab. Justyna Salamońska

dr hab. Justyna Salamońska

Justyna Salamońska jest adiunktem w Ośrodku Badań and Migracjami. Justyna posiada tytuł doktora socjologii uzyskany w Trinity College Dublin. Prowadziła badania i nauczała na Trinity College Dublin, Uniwersytecie w Chieti i Europejskim Instytucie Uniwersyteckim we Florencji. Jej zainteresowania badawcze i dydaktyczne to współczesne migracje w Europie, migracje wielokrotne, integracja migrantów na rynkach pracy, mobilność oraz jakościowe i ilościowe metody badawcze.

Wybrane publikacje

Projekty badawcze