dr Justyna Sarnowska

dr Justyna Sarnowska

dr Justyna Sarnowska jest współpracownikiem OBM. Jest absolwentką Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej (SWPS). W 2014 roku została wyróżniona Nagrodą im. Floriana Znanieckiego, przyznawaną przez Polskie Towarzystwo Socjologiczne (PTS) za pracę magisterską: Strategie funkcjonowania na rynku pracy absolwentów nauk społecznych, napisaną pod kierunkiem dr hab. Izabeli Grabowskiej.
Uczestniczyła w pracach zespołu badawczego w projekcie Dyfuzja kulturowa poprzez migracyjne transfery społeczne pomiędzy Polską i Wielką Brytanią finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki.

Obecnie, Justyna Sarnowska jest stypendystką w projekcie o paczkach przyjaciół i migracjach realizowanym przez ośrodek Młodzi w Centrum Lab na Uniwersytecie SWPS. Właśnie obroniła doktorat, pt.: Socjalizacyjna rola migracji międzynarodowych w procesie wchodzenia na rynek pracy. Interesuje się inicjacją zawodową, wchodzeniem w dorosłość i nową subdyscypliną studiów na mobilnością ludzi młodych.

Wybrane publikacje

Projekty badawcze