dr Kamil Matuszczyk

dr Kamil Matuszczyk

Doktor nauk społecznych (nauki o polityce i administracji, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, UW), związany z OBM UW od 2014 roku. Kierownik dwóch grantów badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki (Preludium oraz Etiuda), współtwórca oraz badacz w kilkunastu krajowych oraz międzynarodowych projektach badawczych. W latach 2019-2020 odbywał dwa staże naukowo-badawcze w Budapeszcie (Central European University) oraz w Berlinie (Humboldt University), związane z problematyką jego rozprawy doktorskiej (polityka w obszarze międzynarodowych migracji do sektora opieki domowej). Autor i współautor ponad 30 prac, publikowanych w formie recenzowanych artykułów, monografii, raportów czy working papers. Jego zainteresowania badawcze oscylują wokół problematyki współczesnych migracji zarobkowych, przemysłu migracyjnego, polityk migracyjnych, przemian demograficznych oraz rynku pracy.

 

Profile społecznościowe

Wybrane publikacje

Projekty badawcze